หนังสือ Student Nurse เป็นหนังสือพื้นฐานเล่มแรกที่นักศึกษาพยาบาลที่กำลังเริ่มเรียน ควรมีเอาไว้เป็นคู่มือ เพราะรวบรวมเนื้อหาสำคัญๆ เอาไว้ เหมาะสำหรับไว้ค้นหาข้อมูลอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว หรือใช้ทบทวนความจำ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลทั่วไป ที่กำลังศึกษาหลักสูตรพยาบาล
  • พยาบาลที่ต้องการทบทวนความรู้ 
รายละเอียดเนื้อหา
  • การตรวจร่างกาย
  • พื้นฐาน EKG
  • การคำนวณยา
  • การตรวจทางห้องแลป
  • โรคที่พบบ่อย
  • และอื่นๆ อีกมาก

ราคาเล่มละ 480 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม

เนื้อหาภายในเล่ม