หนังสือการผ่าตัด Orthopedic

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
  •  พยาบาลที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
รายละเอียดเนื้อหา
  • หลักการพื้นฐานของกระดูกหักและข้อเคลื่อน
  • การตรวจระบบประสาททางออร์โธปิดิกส์
  • การผ่าตัดแบบต่างๆ เช่น ACDF, ORIF, MCL, ZNN Short NAIL เป็นต้น
  • กายวิภาคข้อเข่า และเอ็น
  • เครื่องมือต่างๆ ในห้องผ่าตัด
  • คำศัพท์ และตัวย่อทางออร์โธปิดิกส์
  • โรคทางการพยาบาลผู้ใหญ่ 
  • ชนิดของยา

ราคาเล่มละ 550 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม