ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)

Co-Trimoxazole

เป็นยากลุ่ม “Sulfomamide” ออกฤทธิ์นาน ประกอบด้วย Sulfamethoxazole กับ Trimethoprim ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ไทฟอยด์ บิดชิเกลลา อหิวาตกโรค กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ แผลริมอ่อน

ชนิดยา

 • ชนิดเม็ด ประกอบด้วย Sulfamethoxazole 400 mg. Trimethoprim 80 mg.
 • ชนิดน้ำ 1 ช้อนชา มีตัวยาเท่ากับชนิดเม็ด 1/2 เม็ด

การให้ยา

 • ผู้ใหญ่ ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหาร เช้า และก่อนนอน
 • เด็ก คำนวณตามขนาดของ Trimethoprim คือ 6Kg/นอน  หรือ 1Kg/วัน

Doxycycline

เป็นยากลุ่มเดียวกับ Tetracycline
** ข้อดี คือ ใช้ขนาดน้อยกว่า (กินวันละครึ่ง ซึ่งทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนน้อยกว่า Tetracycline)

ชนิดยา

 •  เม็ดและแคปซูล 100 mg.

การให้ยา (ไข้รากสาดใหญ่และ Leptospirosis)

 • ผู้ใหญ่ ครั้ง 100 mg. วันละ 1-2 ครั้ง
 • เด็ก >8 ปี วันละ 2-4 mg/นน. 1 Kg

Dicloxacillin

คล้าย Penicillin ใช้ขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ เช่น Staphylococcus ที่ดื้อต่อยา Penicillin

ชนิดยา

 •  แคปซูลขนาด 250 mg. และ 500 mg.

การให้ยา

 • รับประทานครั้งละ 500 mg. ทุก 6 ชม. หรือวันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และก่อนนอน

Tetracycline

ใช้รักษาโรคติดเชื้อได้กว้างขวาง รวมทั้งไมโคพลาสมา, ไทฟัน, เล็บโตสไปโรซิส, อหิวา, กามโรค เช่น หนองในเทียม ใช้แทน  Penicillin ในคนที่แพ้ Penicillin ในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง หู ตา จมูก แต่สู้ Penicillin ไม่ได้ เพราะเชื้อดื้อยาต่อ Tetracycline มากกว่าใช้รักษาสิว

ชนิดยา

 • แคปซูล 250 mg.
 • น้ำเชื่อม 125 mg./ช้อนชา

การให้ยา

 • ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
 • เด็กให้วันละ 20-40 mg/นน. 1 Kg. แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Norfloxacin

เป็นยาในกลุ่ม Quinolones ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ โรคหนองใน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร แต่ไม่มีผลต่อการรักษาเชื้อไวรัส ยานี้มีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมาก

ชนิดยา

 • ชนิดเม็ด 100 mg., 200 mg., 400 mg.

การให้ยา

 • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 400 mg. วันละ 2 ครั้ง

Amoxicillin

มีฤทธิ์รักษาเฉพาะโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ใช้ในทางเดินหายใจ, ทางเดินปัสสาวะ, ผิวหนัง

ชนิดยา

 • แคปซูล 250 mg และ 500 mg
 • น้ำเชื่อม 125 mg./ชช.  และ 250 mg/ชช.

การให้ยา

 •  ผู้ใหญ่. ให้ครั้งละ 250-500 mg. 8 ชม. หรือ วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
 •  เด็กให้วันละ 30-50 mg/นน. 1 kg.

Penicillin V.

เป็นยากลุ่ม Penicillin V. ใช้รักษาโรคติดเชื้อ Bacteria เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, คออักเสบ, ต่อมทอมซิล, ติดเชื้อผิวหนัง, ผิวหนังอักเสบ, ไฟลามทุ่ง, พุพอง, บาดแผลสัตว์กัด, การติดเชื้ออื่นๆ, เหงื่ออักเสบ, ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

ชนิดยา

 • ยาเม็ด ขนาด 125 mg (200,000 unit), 250 mg (400,000 unit)
 • ชนิดน้ำ ขนาด 62.5 mg (100,000 unit), 125 mg (200,000 unit)

การให้ยา

 •  ผู้ใหญ่ ครั้งละ 400,000 unit. วันละ 4 ครั้ง ทุก 4 ชม.
 •  เด็ก 500,000 unit/นน. 1 kg/วัน แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest