หนังสือกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ หนังสือสำหรับน้องๆ นักศึกษาพยาบาลที่กำลังจะเตรียมสอบ 8 วิชา เนื้อหาด้านในอัดแน่นสำหรับอ่านเตรียมตัวสอบได้อย่างดี

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังเตรียมสอบสภา
รายละเอียดเนื้อหา
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
 •  กฎหมายที่เกี่ยวข้องการวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
 •  พระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์
 •  กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 •  ทฤษฎีจริยศาสตร์
 •  การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ
 •  หลักจริยธรรมในวิชาชีพ
 •  จรรยาบรรณพยาบาล
 •  สิทธิผู้ป่วย
 •  สิทธิพยาบาล
 •  

ราคาเล่มละ 325 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม