หนังสือการพยาบาลมารดาและทารก

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
รายละเอียดเนื้อหา
  • Introduction to maternity care
  • Basic concepts of Reproductive health
  • Physiological and psychosocial changes during and antenatal care
  • Nursing care during labour and delivery
  • Nursing care during the postpartum period
  • Nursing care of the normal newborn

ราคาเล่มละ 385 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม