หนังสือการตรวจและแปลผลทางห้องปฎิบัติการ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
รายละเอียดเนื้อหา
 • การเก็บสิ่งส่งตรวจ 
 • การตรวจเกี่ยวกับเลือด
 • การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
 • การตรวจอุจจาระ
 • การตรวจเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์
 • การตรวจการทำงานของไต
 • การตรวจการทำงานของระบบทางเดินอาหาร
 • การตรวจการทำงานของระบบ ทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด
 • การตรวจการทำงานของระบบสืบพันธุ์
 • การตรวจการทำงานของต่อมไร้ท่อ
 • การตรวจเกี่ยวกับภูมิแพ้
 • การตรวจสิ่งส่งตรวจอื่น

ราคาเล่มละ 390 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม