หนังสือ I’m scrub nurse

I'm scrub nurse

หนังสือ I'M SCRUB NURSE เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการพยาบาลในห้องผ่าตัด ที่ต้องอาศัยความชำนาญ การรู้จักเทคนิคต่างๆ ในห้องผ่าตัด รวมถึงการเข้าใจสภาพคนเข้าทั้งก่อนและหลังเข้าผ่าตัดด้วย หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับห้องผ่าตัดเอาไว้

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลที่สนใจ ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด
  • พยาบาลที่ต้องการทบทวนความรู้ เกี่ยวกับห้องผ่าตัด
รายละเอียดเนื้อหา
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องผ่าตัด
  • เทคนิคทางห้องผ่าตัด
  • ยาระงับความรู้สึก
  • หลักการพยาบาลผู้ที่มาผ่าตัด (ก่อน,ระหว่าง และหลังผ่าตัด)
  • ชื่อและความหมายของการผ่าตัด
  • เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด

ราคาเล่มละ 350 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม

เนื้อหาภายในเล่ม

รีวิวบางส่วนจากลูกค้า