หนังสือ EKG Electrocardiogram

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาล และพยาบาลที่กำลังศึกษาเรื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
รายละเอียดเนื้อหา
 • ความรู้พื้นฐานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • EKG Lead
 • การติด Lead EKG
 • 12 leads มาตราฐาน
 • การทำ EKG/ECG : การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ ECG 
 • ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การอ่าน EKG
 • Sinus Rhythm
 • Atrial Rhythm
 • Junctional Rhythm
 • Ventricular Rhythm
 • Atrioventricular Block
 • การแบ่งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • Electrical therapy and defibrillation
 • Defibrillator เครื่องกระตุกหัวใจ
 • AED (Automated External Defibrillator)
 • AICD (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator)

ราคาเล่มละ 300 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม