หนังสือการพยาบาลชุมชน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
รายละเอียดเนื้อหา
  • การสาธารณสุข และการพยาบาลอนามัยชุมชน และบทบาทหน้าที่
  • แผนพัฒนาสุขภาพ
  • วิทยาการระบาด
  • นวัตกรรมและกลวิธีการสาธารณสุข
  • กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน
  • แนวทางการดำเนินงานอนามัยชุมชน
  • แนวทางการดำเนินงานสาธารณภัย
  • การรักษาพยาบาลขั้นต้น

ราคาเล่มละ 440 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม