หนังสือ Anatomy Physiology

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังฝึกงาน
 • พยาบาลใหม่
รายละเอียดเนื้อหา
 • เซลล์วิทยา
 • เนื้อเยื่อบุผิว ต่อม เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และผิวหนัง 
 • ระบบโครงร่างของร่างกาย 
 • ระบบกล้ามเนื้อ  
 • ระบบหายใจ 
 • ระบบไหลเวียน  
 • ระบบย่อยอาหาร 
 • ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
 • ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
 • ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
 • ระบบประสาท  
 • ระบบประสาทอัตโนมัติ และการรับความรู้สึก
 • ระบบต่อมไร้ท่อ 
 • ระบบโครงร่างของร่างกาย  

ราคาเล่มละ 490 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม