4 ปีในคณะพยาบาลศาสตร์เรียนอะไรกันบ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอีกหนึ่งคณะทางสายวิทย์สุขภาพ ที่น้องๆ หลายคนให้ความสนใจ ทั้งด้วยความน่าสนใจของการทำงาน และรายได้ที่ยั่งยืน ทำให้เป็นสายงานในฝันของใครหลายๆคน แต่บางคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับหลักสูตร และวิชาที่เรียนในคณะพยาบาลศาสตร์อยู่เหมือนกัน กลัวว่าจะเรียนไม่ไหว หรือไม่มีความถนัดในเรื่องนั้นๆ 

เรามาดูกันดีกว่าว่า 4 ปีในคณะพยาบาลศาสตร์เรียนอะไรกันบ้าง

ปีที่ 1  -- ปีของการปรับพื้นฐาน

ปีนี้น้องๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐานที่เคยเรียนกันมาในสมัยมัธยม เช่น เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ แต่เนื้อหาวิชาจะลึกขึ้นกว่าเดิม และจะมีวิชาหลักสำคัญ 2 วิชา คือ กายวิภาคศาสตร์ และ สรีรวิทยา เป็นเหมือนประตูสู่การเรียนรู้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ทำให้เราเข้าใจในสรีระ อวัยวะ และการทำงานต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะใช้ต่อยอดในรายวิชาต่อๆไป ในชั้นปีอื่นๆ

ปีที่ 2  -- การพยาบาลพื้นฐาน

หลังจากที่ในปีแรก เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้ว มาในปีนี้ เราจะได้เริ่มเรียนวิชาพยาบาลพื้นฐาน กันจริงๆจังๆ มาดูกันดีกว่าว่ามีวิชาอะไรกันบ้าง

 • จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (ศึกษากระบวนการเกิด การป้องกัน การควบคุม การทำลายเชื้อโรค และวินิจฉัยเชื้อโรคต่างๆ)
 • กระบวนการพยาบาล (กระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและตรวจโรค สอนวิธีการบันทึกทางการพยาบาล)
 • พยาธิสรีรวิทยา (ศึกษาสรีระของร่างกาย และกลไกการปรับตัวในภาวะที่มีพยาธิสภาพ)
 • เภสัชวิทยา (ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยา และการส่งผลของยาต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย)
 • วิชาปฎิบัติการ

** วิชาอื่นๆ อาจจะแตกต่างกันไปตามสถาบันการพยาบาล

ปีที่ 3  -- ลงลึกในวิชาเฉพาะ และเรียนผ่านการฝึกจริง

ปีนี้เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่ จะเป็นวิชาที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือที่นักศึกษาพยาบาลเรียกกันว่า “สอบ 8 วิชาการพยาบาล” โดยเนื้อหาบางส่วนจะมีเรียนในชั้นปีที่ 4 ด้วย นอกจากนั้นแล้ว ในปีนี้น้องๆ จะได้ฝึกบนหอผู้ป่วยจริงๆ ได้เจอกับคนไข้ และเคสจริง ให้น้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำ และรักษา

 • กฎหมายและจริยธรรม
 • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • การพยาบาลอนามัยชุมชน

ปีที่ 4  -- ฝึกงาน ใช้ชีวิตจริง

ปีนี้น้องๆ จะได้ออกชุมชน ได้ไปฝึกงานจริงตามชุมชนต่างๆ ขึ้นอยู่กับน้องๆ จะโชคดีได้ไปเจอ รพ. ไหน และขึ้นฝึกที่วอร์ดไหน การฝึกงานนี้จะทำให้น้องโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เข้าใจการทำงานในวิชาชีพพยาบาล

 • การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
 • วิชาปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน, สุขภาพจิตและจิตเวช, พยาบาลวิกฤติฉุกเฉิน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest