หนังสือการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

หนังสือการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ใน 8 วิชาสำหรับการสอบสภาการพยาบาล มาในรูปแบบหนังสือสรุป พร้อมคำอธิบายอย่างครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ หรือทบทวนได้

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเตรียมตัวสอบสภา
  • พยาบาลที่ต้องการทบทวนความรู้
รายละเอียดเนื้อหา
  • การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
  •  ภาวะโภชนาการในเด็ก
  •  การพยาบาลทารกแรกเกิด
  •  การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาการติดเชื้อ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินปัสสาวะ, ต่อมไร้ท่อ
  •  การพยาบาลเด็กมีที่มีปัญหาโลหิตวิทยา, ระบบหัวใจ, ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  • การป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ

ราคาเล่มละ 390 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม

รีวิวบางส่วนจากลูกค้า