หนังสือการวางแผนการพยาบาล

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
รายละเอียดเนื้อหา
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล
 • ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA -> การไหลเวียนโลหิต, ความสมบูรณ์ของจิตใจและอารมณ์, การขับถ่าย, อาหารและน้ำ, อนามัยส่วนบุคคล, การรับรู้และประสาทสัมผัส, ความเจ็บปวด, การหายใจ, ความปลอดภัย, การเรียนรู้
 • ข้อนิจฉัยการพยาบาลในระบบต่างๆ
  • การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อค
  • การพยาบาล ระบบทางเดินหายใจ
  • การพยาบาล ระบบสมองและประสาท
  • การพยาบาล ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
  • การพยาบาล ระบบเผาผลาญ
  • การพยาบาล ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และอุบัติเหตุ

ราคาเล่มละ 380 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม