หนังสือการพยาบาลผู้ใหญ่

การพยาบาลผู้ใหญ่

หนังสือการพยาบาลผู้ใหญ่

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่และกำลังเตรียมตัวสอบสภา
  • พยาบาลในวอร์ดผู้ป่วยผู้ใหญ่
รายละเอียดเนื้อหา
  • การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัสในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการย่อย การเผาผลาญและการขับถ่าย
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อ การเสียสมดุล น้ำ และเกลือแร่
  • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ
  • การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
  • การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บ และสาธารณภัย

ราคาเล่มละ 450 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม

รีวิวบางส่วนจากลูกค้า