หนังสือทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังฝึกงาน
 • พยาบาลใหม่
รายละเอียดเนื้อหา
 • การจัดท่าผู้ป่วย, การอาบน้ำบนเตียง, การสระผม, การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์
 • การทำเตียง, การวัดสัญญาณชีพ, การใช้ความร้อนและความเย็นในการบำบัด
 • การเช็ดตัวลดไข้, การบริหารยารับประทาน, การใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร
 • การบันทึกสารน้ำที่เข้าสู่ร่างกายและออกจากร่างกาย
 • การบริหารยาฉีด, การสวนปัสสาวะ, การสวนอุจจาระ, การเหน็บยาทางทวารหนัก
 • การทำแผล, การพันผ้า, การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด, การเจาะหลัง, การเจาะท้อง
 • การตัดชิ้นเนื้อไต, การตัดชิ้นเนื้อตับ, การเจาะไขกระดูก, การเจาะถุงเยื่อหุ้มหัวใจ
 • การใส่สายวัดความดันในหลอดเลือดดำส่วนกลาง

ราคาเล่มละ 450 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม