หนังสือการพยาบาลเบื้องต้น

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังฝึกงาน
 • พยาบาลใหม่
รายละเอียดเนื้อหา
 • การซักประวัติและวิธีตรวจร่างกาย
 • การวินิจฉัยแยกโรคจากผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ
 • การรักษาพยาบาลเบื้องต้น “อายุรกรรม”
 • การรักษาพยาบาลเบื้องต้น “ศัลยกรรม”
 • การพยาบาลเบื้องต้น “หู คอ จมูก”
 • การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • การใช้ยาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • คำศัพท์ทางการพยาบาล

ราคาเล่มละ 390 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม