หนังสือการพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่
 • นักศึกษาพยาบาลที่กำลังเตรียมสอบสภา
 • พยาบาลที่ต้องการหนังสือทบทวนความรู้ด้านผู้สูงอายุ
รายละเอียดเนื้อหา
 • มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • เจตคติการดูแลผู้สูงอายุ
 • ทฤษฎีความสูงอายุ
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
 • การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
 • การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
 • การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ราคาเล่มละ 340 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

ตัวอย่างภายในเล่ม